<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Erdélyi Napló

Logo von Erdelyi NaploXII. évfolyam, 30. (565.) szám
2002. július 30.

 

Tisztelt látogatónk, tisztelt olvasónk!

Üdvözöljük az idén 12. évfolyamába lépett Erdélyi Napló honlapján!

Kérjük, írja meg véleményét lapunkról, a benne olvasottakról.
E-mail-címünk: erdelyinaplo@rdslink.ro

 


Félelem és boldogság találkozása

Egyszerre léleknyitó és zárt jelenség Christl Greller bécsi írónö magyarul megjelent verseskötete.

Egy költészetet nagyon sokféleképpen lehet megközelíteni. A fordító kiváltságos helyzetben van, mert o érti, érzi az idegen nyelvu versek léleküzenetét – azok többszólamúságát; tudja, ismeri az idegen nyelv lelkét, és látja azt, hogy a sajátjára azt hogyan lehet átültetni, hogy nyer új életet a nyelvi valóság, amely eredeti környezetébol kiragadva, idegenül mozog a semmiben, ha csak nyers, nem megfelelo, esetleges átültetés dobja bele egy másik nyelv feneketlen tavába. A muvészi fordítás csodája éppen az, hogy a méltó és szép újjászületésnek vagyunk a tanúi. Mégsem ismételgetem magamban a weimari jelszót: Mitsingen ist verboten (Együtt dalolni tilos). Hiszen a megszólítás ereje a nagyobb és nem a csöndé.

Balázs Ildikó fordításaival ezt igazolja. Ott van bennük a boldogság, valamilyen meghatározható teljesség ígérete. A fordító jó ügyet szolgál, hiszen Christl Greller költészete rendkívül rokonszenves. Egy-egy ecsetvonással igen nagy mélységeket tud megsejtetni, feltárni.

Táj, ido és lélek. Mind együtt kísérik az embert, sot mind obenne van; velük és általuk létezik; emlékezet-borönd a kézben. Mi ez a szép? Téli erdok titka: túl világos a fák rendje, de fallá áll össze ez az önmagához hu, kitartó társaság, és titok-falat alkot.

Mennyire igaz, mennyire modern az a gondolat, miszerint aminek örülhetne az ember, azt csak kölcsönkapta: "Ami az enyém: a Félelem és Kíváncsiság".

A félelem és a boldogság különös módon találkozik Christl Greller költészetében.

Az élet zurzavarából mily remekül tekint ki a költono: otthonába tér vissza, és ott távolléte alatt kivirágzott a mályvarózsa; ez a váratlan fogadtatás maga a boldogság.

Szakadások, elválások, idegenség-közöny-tárnák mélyébol a semmi ásít, félelem-polipkarok nyúlnak elo, de ezek uralmát, rettenetét megtöri egy-egy ilyen mályvarózsa, a róla szóló szép vers, és szelíden hirdeti azt a boldogságot, amely azoknak adatott meg, akik az ilyen remekek értékeit, szépségeit képesek meglátni, és bele tudnak feledkezni titok-világukba.

Tusnády László